Universität Bonn

Physical and Theoretical Chemistry

Addresses:

Institute of Physical Chemistry
Christina Reuter
Wegelerstr. 12
D-53115 Bonn


Mulliken Center for Theoretical Chemistry
Claudia Kronz
Beringstr. 4
D-53115 Bonn

Map
© Uni Bonn

Managing Director

Avatar Kubitscheck

Prof. Dr. Ulrich Kubitscheck

+49 228 73-2262

+49 228 73-9424

1.018

Wegelerstr. 12

53115 Bonn

Institute's Management

Avatar Reuter

Christina Reuter

1.006

Beringstr. 4

53115 Bonn

Safety Delegate

Avatar Hansen

Andreas Hansen

B6 0.003

Beringstr. 6

53115 Bonn

Personnel Resources

Avatar Bongart

Beate Bongart

1.019

Wegelerstr. 12

53115 Bonn

Course Guidance

Avatar Schlesinger

Dr. Roland Schlesinger

0.002

Wegelerstr. 12

53115 Bonn

Supply

Avatar Jurofsky

Beatrix Jurofsky

2nd representive of the seriously disabled persons representation

0.010

Wegelerstr. 12

53115 Bonn

IT Administration

Avatar Hintzen

Knut Hintzen

2.018

Wegelerstr. 12

53115 Bonn

Avatar Mekelburger

Jens Mekelburger

B4 1.007

Beringstr. 4+6

53115 Bonn

Electronic Workshop

Avatar Paulig

Rolf Paulig

Head of workshop

U1.003

Wegelerstr. 12

53115 Bonn

Precision Mechanical Workshop

Avatar Poetes

Daniel Poetes

Head of workshop

U1.037

Wegelerstr. 12

53115 Bonn

Wird geladen