OC-Arbeitsgruppen

                                                                                              

Jun. Prof. Dr. Bunescu
© A. Bunescu

Jun. Prof. Ala Bunescu

Transition Metal Catalysis
Organic Synthesis

Dickschat
© J. Dickschat

Prof. Dr. Jeroen Dickschat

Naturstoffchemie
Biosynthese, Synthese, Strukturaufklärung

Engeser
© M. Engeser

PD Dr. Marianne Engeser

Massenspektrometrie
Mechanismenaufklärung

AndreasGansäuerNeu
© Sophia Gansäuer

Prof. Dr. Andreas Gansäuer

Katalyse
Radikalchemie
Stereoselektive Synthese

höger
© G. Hübl

Prof. Dr. Sigurd Höger

Organische Chemie
komplexer
Systeme

Lützen
© A. Lützen

Prof. Dr. Arne Lützen

Supramolekulare Chemie
Organische Synthese
NMR-Spektroskopie

menche
© D. Menche

Prof. Dr. Dirk Menche                        

Naturstoffe:
Charakterisierung, Totalsynthese,
Synthesemethoden

Jester.png
© Jester

Dr. Stefan-Sven Jester

Nachwuchsgruppe
Supramolekulare Parkettierung von Oberflächen,
Rastersondenmethoden

von Krbek
© L. von Krbek

Dr. Larissa von Krbek

Nachwuchsgruppe
Treibstoffgetriebene supramolekulare Systeme:
Synthese, Entwicklung und Untersuchung

Wird geladen